Dag 5. Zaterdag 26 december 2015
Mainz-Boppard
Boppard

Om 08:35 beginnen de voorbereidingen voor het vertrek van MS Allegro naar Boppard..

Binnenhalen loopplank

Om 08:50 uur nemen we afscheid van Mainz.
Kapitein Peter Tichelaar moet het schip eerst keren, want Mainz is voor ons het verste punt stroomopwaarts. We bekijken de afvaart en het keren vanaf het dek.

Kapitein Peter Tichelaar

 

Vertrek MS Allegro

 

Afscheid van Mainz

 

Afscheid van mainz

Al snel varen we onder de Theodor-Heuss-Brücke door.

Theodor-Heuss-Brücke

 

Theodor-Heuss-Brücke

De Theodor-Heuss-Brücke is een stalen boogbrug met een hooggelegen dek en een vakwerkconstructie in de bogen. De brug is in totaal 475 m lang, met overspanningen van 87,1 m - 99,0 m - 102,9 m - 99,0 m en 87,1 m. De brug heeft 4 brugpijlers van zandsteen in de rivier. Het brugdek is 24 m breed, met 4 rijstroken zonder rijbaanscheiding en brede fiets- en voetpaden.

Om  09:15 uur varen we langs Slot Biebrich in Biebrich, een stadsdeel van Wiesbaden. Het werd in 1702 gebouwd door George August Samuel van Nassau-Idstein aan de Rijnoever. Thans huisvest het diverse administratieve diensten.

Slot Biebrich

In de salon bereiden we onze wandeling in Boppard voor.
Ondertussen glijdt het landschap voorbij. We zien op de Rijnoever mooie huizen en veel caravanstallingen. De caravans zijn veelal op poten geplaatst om ervoor te zorgen dat ook tijdens de wintermaanden bij hoogwater alles droog blijft..

Mooi huis

 

Caravans op poten

Om 10:15 uur is er koffie en thee -uiteraard met schaaltjes bonbons want het is nog steeds Kerst- in de salon.
Een half uurtje later zien we tegenover Rüdesheim opnieuw het Niederwalddenkmal.

Niederwalddenkmal verweg

 

Niederwalddenkmal dichtbij

Om 11:05 uur varen we langs de Clemenskapel -Clemenskapelle- bij Trechtingshausen. Het is een laatromaans kerkgebouw. De kerk vormt sinds 2002 onderdeel van het UNESCO werelderfgoed Boven Middenrijn-dal.
De bouw van de kerk vond plaats in het tweede kwart van de 13e eeuw en is sindsdien grotendeels onveranderd gebleven.

Clemenskapelle

We komen achtereenvolgens weer langs de campingplatz Mariendorf met daarboven de Burg Reichenstein, langs Oberwesel, langs die 7 Jungfrauen, langs de rots Loreley en langs het standbeeld van de nimf aan de voet van de rots.
De 7 jonkvrouwen vormen een rij rotsen in de Rijn die alleen te zien is bij laag water. Volgens de legende zijn dit 7 steen geworden jonkvrouwen omdat zij de God van de rivier niet wilden gehoorzamen. Hun harten waren te koud. Deze rotsen lieten in vroeger tijden veel schepen stranden.
Aan de Loreley is ook een bekend volksverhaal verbonden.
Volgens de legende zouden er ooit nimfen rond de Rijn gewoond hebben. Toen de mensen de oevers begonnen te bevolken werden ze echter verjaagd. Slechts één nimf bleef achter. Zij kon geen afscheid nemen van de Rijn en vestigde zich op de hoge rots, vanwaar zij zicht had over de hele rivier. Met haar prachtige, treurige zang, haar schoonheid en haar lange, gouden haren wist zij de schippers te betoveren, die de aandacht voor hun schepen verloren en door de sterke stroom op de rotsen liepen. Velen verloren daarbij het leven.

Campingplatz Mariendorf met de Burg Reichenstein

 

Oberwesel

 

Oberwesel

 

Deel van die 7 Jungfrauen

 

Bord rots Loreley

 

Standbeeld Loreley

De Burg Katz is een aan de rechteroever van de Rijn gelegen burcht in Sankt Goarshausen, het uitgangspunt voor de beklimming van de Loreley rots. De burcht droeg oorspronkelijk de naam Neukatzenelnbogen, maar werd als tegenhanger van de Burcht Maus later in de volksmond populair als Burcht Katz. De burcht is sinds 2002 onderdeel van het UNESCO werelderfgoed Bovenloop Middenrijn-dal.
De Burg Maus in Wellmich bij Sankt Goarshausen is een hoogteburcht in het Middenrijn-dal uit de 2e helft van de 14e eeuw. Sinds 2002 maakt de burcht deel uit van het UNESCO werelderfgoed Boven Middenrijn-dal.
Het doel van de burcht was de bezittingen van Trier op de rechter oever van de Rijn te verdedigen om zo een tegenwicht te bieden aan de heren van Katzenelnbogen met hun machtige Burcht Rheinfels op de andere oever -de linker dus- van de rivier.

Burg Katz

 

Burg Maus

Om 12:30 uur gaan we lunchen in het restaurant.

Menu lunch 2e Kerstdag

MS Allegro wordt in Boppard afgemeerd aan aanlegsteiger 2 aan de Rheinallee.
Om 13:40 uur stappen we aan wal.

Aanduiding aanlegsteiger 2

 

MS Allegro afgemeerd

Boppard ligt in de deelstaat Rijnland-Palts in de Rhein-Hunsrück-Kreis. Boppard ligt aan de bovenloop van de Middenrijn.
Het gebied rondom Boppard werd al meer dan 13.000 jaar geleden door mensen bewoond.
Behalve de Kelten hebben ook de Romeinen in Boppard duidelijk hun sporen nagelaten. Aan de rand van de oude stad rijzen de muren van het in het jaar 360 gebouwde (dus laat-Romeinse) militaire kamp Castell Bodobrica nog altijd zo’n 9 m hoog op.
In 643 was Boppard een Frankisch koninklijk landgoed en het bestuurlijk centrum van het Bopparder Reich, een Merovingische staat.
Tot 1309 behoorde Boppard tot de vrije rijkssteden. Als zodanig werd de stad regelmatig bezocht door de Duitse koningen. Boppard werd met het omliggende rijksgoed door rijksministerialen bestuurd. Er woonden een groot aantal ministerialen in de stad waaronder de families Beyer van Boppard.
In 1309 en 1312 verpandde koning Hendrik VII stad en ommeland aan zijn broer, aartsbisschop Boudewijn van Trier. De bevolking van Boppard was het niet eens met deze herindeling en verzette zich tegen de vreemde heerser. In 1327 stelden de inwoners een eigen stadsraad in. Na een korte belegering liet Boudewijn de stad bestormen en vanaf dat moment behoorde Boppard tot het keurvorstendom Trier.
Tegen het einde van de 18e eeuw vormde Boppard na Trier en Koblenz de grootste stad van het keurvorstendom Trier.
Het Congres van Wenen  (1814/15) wees de stad in 1815 toe aan het koninkrijk Pruisen. Ook na WO I bleef Boppard tot Pruisen behoren.
Vanaf 1946 maakt de stad deel uit van de toen gevormde deelstaat Rijnland-Palts.
In de jaren 1960 vond er een herindeling plaats in Rijnland-Palts. Voor Boppard had dit tot gevolg dat het bij het nieuwe district Rhein-Hunsrück-Kreis werd ingedeeld

Het stadswapen van Boppard is een arend van sabel op een goud veld. Dat is gelijk aan het wapen van de Beyers van Boppard die in Utrecht voorkwamen. Zie Christina de Beyer van Boppard. Zij werd geboren op 9 december 1555 in Utrecht.

Stadswapen Boppard

We maken de stadswandeling 'Ein Gang durch die Geschichte der Stadt'. De documentatie daarvan hebben we tevoren opgevraagd bij de Tourist Information omdat we wisten dat het bureau vandaag gesloten zou zijn.
We komen langs:

   •     de Karmelietenkerk
         Buiten de middeleeuwse stadsmuur hadden zich in 1265 monniken van de Karmelietenorde gevestigd.
         De huidige kloostergebouwen werden na een brand in 1730 in barokstijl weer opgebouwd, zoals het jaargetal op het luisterrijke portaal in de Karmeliterstraße aangeeft.
         De koorbanken zijn voorzien van prachtig houtsnijwerk.
         In een zijbeuk van de kerk staat een zandstenen spätgotische Ölbergruppe.

Bord voormalige Karmelietenkerk

 

Voormalige Karmelietenkerk

 

Houtsnijwerk koorbanken

 

Spätgotische Ölbergruppe

   •     de St. Severus Kirche
         De Sint-Severusbasiliek is een rk parochiekerk die in verschillende periodes van de 12e en 13e eeuw werd gebouwd. De kerk is een voorbeeld van laatromaanse architectuur. Hij is gewijd aan de H. Severus van Ravenna († ongeveer 348).
         Sinds 2002 maakt de Severuskerk deel uit van UNESCO Werelderfgoed Boven Middenrijn-dal. In februari 2015 verhief paus Franciscus de kerk tot basilica minor.

St. Severus Kirche

 

Boog boven kerkdeuren

 

St. Severus Kirche - interieur met spingewelf

 

St. Severus Kirche - plafondschildering

 

St. Severus Kirche - gebrandschilderd raam

   •     het Archeologisch park
         Een rechthoek van 308 m lang en 154 m breed met in het totaal 28 kolossale vestingtorens vormde het Romeinse legerkamp.
         Het archeologisch park geeft een goede indruk van de daadwerkelijke afmetingen van de fortificatie.
         Hier werd in 1990/91 de muur over een lengte van 55 m tot aan het fundament uitgegraven en werden 2 torens met verschillende hoogtes blootgelegd.
         De meer dan 8 m hoge muur bevindt zich in uitstekende originele staat en getuigt van de grote vakbekwaamheid van zijn bouwmeester.

Archeologisch park

 

Rest toren fortificatie

   •     de evangelische Christuskerk
         De kerk werd in 1852 in aanwezigheid van de Pruisische koning ingewijd. De kerk bleek al snel te klein. In 1887 werd een uitbreiding voltooid.
         Voor de aanleg van een weg werd in 1972 de zuidelijke vleugel van het zuilenvoorportaal verplaatst, zodat het oorspronkelijke concept van het gebouw verloren ging.

Evangelische Christuskerk

   •     Wiener Caféhausstühle in de Walburgisgasse
         Michael Thonet (1796 in Boppard, † 1871 in Wenen) was een Duitse meester-timmerman en oprichter van Gebrüder Thonet Bugholztechnik-Fabrik uit Wenen. Thonet wordt wereldwijd beschouwd als een pionier in de productie van meubels en meubelontwerp.

Aanduiding Caféhausstühle

 

Thonetstoeltjes

   •     de Mittelalterliche Stadtmauer

Mittelalterliche Stadtmauer

   •     de Benedictijnenabdij Marienberg
         Een herkenningsteken van Boppard is de boven de oude stad uittorende voormalige benedictijnenabdij Marienberg.
         De abdij vindt zijn oorsprong in een 12e-eeuwse stichting van burgers van Boppard en ontwikkelde zich al gauw tot een vooraanstaand rijksklooster.
         In 1738 vielen de kloostergebouwen ten prooi aan de vlammen. De wederopbouw in barokstijl werd na 15 jaar voltooid.
         In 1802 werd het klooster gesloten. Nu is er een opleidingsinstituut in gehuisvest.
         Het klooster is het grootste barokke monument van het Rhein-Hunsrück-Kreis en vormt sinds 2002 deel van het UNESCO-werelderfgoed Bovenloop van het Middenrijn-dal. Desondanks bevindt het gebouwencomplex zich in een bijzonder deplorabele toestand.

Benedictijnenabdij Marienberg

     •     de Binger Tor
           De Binger Tor is een middeleeuwse stadspoort, waarvan alleen de boog aan de zijde van de stad is bewaard gebleven. Aan beide kanten van de poort is de stadsmuur nog in zijn oorspronkelijke hoogte te zien.

Binger Tor

   •     de Kurfürstliche Burg
          
Kort nadat keurvorst Boudewijn van Trier de stad Boppard in bezit had genomen, werd rond 1327 met de bouw van de burcht begonnen. De citadel diende voor het bewaken van de stad en als douanepost aan de Rijn.
           In de loop der tijd werden de gebouwen van de burcht steeds weer veranderd en aangepast aan verschillende vormen van gebruik. Tegenwoordig bevindt zich er het stedelijk museum, met een aanzienlijke collectie Thonet-meubels.

Kurfürstliche Burg

     •     het Ritter-Schwalbach-Haus
           Het huis was in de Middeleeuwen de residentie van een invloedrijke adellijke familie. Het laatgotische huis is in 1985/87 gerestaureerd en hersteld in de oorspronkelijke 15e-eeuwse staat. Er wordt nu weer verbouwd.

Ritter-Schwalbach-Haus

We lopen op ons gemak naar de Rheinallee en van daar naar MS Allegro.
We zien nog een oude schuur, putdeksels die allemaal dezelfde afbeelding vertonen en een uithangbord waaruit je zou kunnen concluderen dat fietsers in Boppard scooteren.

Oude schuur

 

Putdeksel

 

ngbord Biker willkommen

In de Untere Marktstraβe staat een oud pand waarin Ristorante Pizzeria Zum Schnuggel Elsje is gevestigd. Ervoor staat de sculptuur 'Erinnerung an alte Zeiten' -een vrouw die snoepgoed verkoopt aan een kind- uit 2001 van de Duitse beeldhouwster Jutta Reiß.

Ristorante Pizzeria Zum Schnuggel Elsje

 

Erinnerung an alte Zeiten

In de salon van MS Allegro drinken we nog een biertje.

Om 18:30 uur is het diner.

Menu diner 2e Kerstdag

 

Kunstig gevouwen servet en Schwarzbier

Na het diner gaan we nog even het dek op. Op de wal zijn de meeste huizen goed verlicht.

Op het dek

 

Verlicht huis op de wal

 

naar volgende dag