Dag 7. Maandag 28 december 2015
Cochem-Koblenz
Koblenz

Het geplande vertrek uit Cochem om 07:00 naar Koblenz wordt door kapitein Tichelaar met een uur uitgesteld. Hij vindt het om 07:00 uur nog té donker en té mistig. Bovendien moet het eerste stuk achteruit worden afgelegd. De Moezel is dan te smal en is er geen keermogelijkheid. Bovendien, bij het achteruit varen ontbreekt de radar.
Bij kilometerpaal 48 -dat is ongeveer bij Klotten- kan MS Allegro worden gekeerd en varen we weer vooruit.

We varen weer vooruit

De mist verdwijnt net zo spoedig na een bocht als hij bij de volgende bocht weer op komt zetten.

Mist verdwijnt soms ineens

 

Geen hand voor ogen te zien

Even voor 09:00 uur varen we langs Treis en Karden aan weerszijden van de Moezel.
De belangrijkste bezienswaardigheid in het dorp Karden is de met 3 torens getooide kloosterkerk St. Kastor, genoemd naar de Heilige Kastor, die de bevolking van de Untermoselstreek in de 4e eeuw tot het Christendom bekeerde. Zelfs in de mist springt de kerk al van verre in het oog. De 2 indrukwekkende hoektorens van het koor staan naar de Moezel toegewend, de 3e toren met barok helmdak staat aan de voet van de hellingen met wijngaarden.

Kloosterkerk St. Kastor

Kort daarna wordt MS Allegro vastgelegd in de schutsluis van Müden.

Vastleggen in de schutsluis Müden

 

We liggen in de sluis Müden

De lunch is om 12:30 uur in het restaurant.

Menu lunch 28 december

 

Fish and chips

Om 13:00 uur meren we af in Koblenz,  Am Deutschen Eck.
De nautische bemanning zorgt voor het plaatsen van de loopplank.

Plaatsen loopplank

Het kreisfreie Koblenz ligt ingeklemd tussen de samenvloeiing van de Moezel en de Rijn -de Middenrijn- in de deelstaat  Rijnland-Palts. Het de op drie na grootste stad van die deelstaat, waarvan het tussen 1947 en 1950 de hoofdstad was. De naam van de stad verwijst naar haar ligging: ze gaat terug op het Latijnse confluentes, samenvloeiing. De stad ligt voor het grootste deel op de linker Rijnoever.

Koblenz heeft een geschiedenis die meer dan 2000 jaar terug gaat tot de Romeinse tijd. De Romeinen noemden in ongeveer het jaar 14 jaar de plaats Castrum ad Confluentes wat betekent nederzetting bij de samenvloeiing.
In 259 werd Koblenz aangevallen en verwoest door de Franken. Na de herbouw was het een paar eeuwen later weer mis. In de 5e eeuw stortte het Romeinse Rijk in en veroverden de Franken de stad.
In de 11e eeuw werd Koblenz door koning Hendrik II geschonken aan de bisschop van Trier. Die versterkte de stad liet aan de overzijde van de Rijn de vesting Ehrenbreitstein bouwen.
In de 12e en 13e eeuw breidde de stad flink uit.
Nadat Franse revolutionaire troepen de stad grotendeels hadden verwoest, begon men aan de wederopbouw en brak voor de stad vanaf 1688 een periode van groei en rijkdom aan.
Van 1794 tot 1814 was Koblenz hoofdstad van een klein Frans departement.
Vanaf 1815 werd Koblenz de hoofdstad de Pruisische Rijnprovincie en uitgebouwd tot grootste vestings- en garnizoensstad van het rijk.
In WO II zijn grote delen van de oude binnenstad van Koblenz in de as gelegd. Een grondige wederopbouw en het herstel van veel monumenten volgde om de stad zijn oude glorie terug te geven.

De officiele blazoenering van het stadswapen van Koblenz luidt: In Silber ein durchgehendes rotes Balkenkreuz, belegt mit einer goldenen Krone mit drei langstieligen rautenkleeblättrigen Zinken.
De kroon wordt beschreven als de kroon van de H. Maria, de patroonheilige van de stad.

Stadswapen Koblenz

Reisroutes.be heeft een stadswandeling van 3,7 km van Rijn naar Moezel door de Altstadt op papier gezet. Er is geen bewegwijzering, maar dat is ook niet nodig bij zo'n duidelijke beschrijving.

Koblenz met Altstadt en Rijn en Moezel

De Altstadt van Koblenz heeft veel mooie gebouwen en pleintjes. De wandeling brengt ons op speciale plaatsen waar veel toeristen niet komen.

We beginnen de wandeling bij de Deutsches Eck. Dat is de plaats waar de Moezel in de Rijn stroomt. Er staat een gereconstrueerd, 37 m hoog ruiterstandbeeld van keizer Wilhelm I. Het origineel werd in 1945 door artilleriebeschietingen vernietigd.
De grote polders zijn versierd met bronzen leeuwenkoppen

Ruiterstandbeeld van keizer Wilhelm I

 

Ruiterstandbeeld van keizer Wilhelm I

 

Polder op Deutsches Eck

Deutsches Eck heeft een kunstmatige, spitse vorm, om zo plaats te kunnen bieden aan het nationale monument dat er in 1897 werd neergezet. Het monument was oorspronkelijk bedoeld om de Duitse eenwording in 1871 te herdenken en bestaat uit een ruiterstandbeeld van keizer Willem I op een hoge sokkel. Lange tijd ontbrak het ruiterstandbeeld, dat in WO II door artillerievuur werd verwoest.
Na de oorlog wilden de geallieerden ook de sokkel afbreken, maar wegens geldgebrek is dat niet gebeurd en bleef de sokkel overeind. In 1953 werd het monument voorzien van de wapens van alle deelstaten van Duitsland inclusief de voormalige gebieden van het Duitse Rijk in het oosten en werd door president Theodor Heuss ingewijd als monument voor de Duitse eenheid. Bovenop de sokkel stond een vlaggenmast met de vlag van Duitsland.
Na de hereniging van beide Duitslanden verloor het monument zijn politieke functie, maar niet zijn lading. De restauratie van het monument, waarbij het ruiterstandbeeld weer op de sokkel werd geplaatst, veroorzaakte dan ook veel beroering in het Duitsland van na de Wende.

Vervolgens komen we langs:

   •     het kabelbaanstation naar de vesting Ehrenbreitstein
         Tegenover de Duitse hoek, aan de andere kant van de Rijn, ligt Festung Ehrenbreitstein. De oudste delen zijn rond het jaar 1000 gebouwd. In de loop der jaren is het bouwwerk uitgebreid in opdracht van aartsbisschoppen en keurvorsten van Trier.
         Tussen 1799 en 1801 was de vesting vernield door de Fransen. De Pruisen herbouwden het tussen 1817 en 1832.
         Deze vesting is één van de grootste ter wereld. Het biedt onderdak aan ondermeer het Landesmuseum Koblenz (gericht op moderne technologie), restaurants en een jeugdhotel. Het uitzicht op Koblenz, de Rijn en de Moezel is er zeer mooi.

Kabelbaanstation naarvesting Ehrenbreitstein

 

Zicht op vesting Ehrenbreitstein

   •     het voormalig Pruisisch regeringsgebouw, thans zetel van het Federaal Bureau voor apparatuur, informatietechnologie en het gebruik van de Bundeswehr

Voormalig Pruisisch regeringsgebouw

   •     het Keurvorstelijk Slot, in 1780/86 in classicistische stijl gebouwd door Clemens Wenzeslaus. De ingang wordt geschraagd door 8 ionische zuilen.
         Aan de Clemensplatz, met de 19 m hoge Brunnen Obelisk, staat het Stadttheater, ook door Clemens Wenzeslaus gebouwd, naar het voorbeeld van het slottheater van Versailles.

Keurvorstelijk Slot

 

Clemensbrunnen

 

Stadttheater

   •     de Josef Görresplatz
        
Josef Görres (1776-1848 ) was als publicist en historicus een belangrijk inwoner van Koblenz. Het plein wordt gedomineerd door een 10 m hoge Historiensäule die in 10 rijen 3-dimensionale scènes de geschiedenis van de stad Koblenz in beeld brengt.        

Josef Görresplatz - Historiensäule

 

 

Uitleg Historiensäule

   •     de Jesuitenkirche en het Rathaus
         De Jezuïetenkerk werd in 1613-1617 gebouwd, maar bij luchtaanvallen op Koblenz in 1944 voor het grootste deel verwoest. De barokke sacristie en de westelijke gevel van de kerk bleven behouden. Bij de herbouw werd oude structuur van de kerk gerespecteerd.
         Achter de renaissancegevel schuilt een eenvoudig gebouw waar strakke lijnen de gotische structuren hebben vervangen. Uit de oude kerk werden de talrijke sluitstenen uit de 17e eeuw, een 15e-eeuwse piëta en 2 wijwatervaten gered.
         Het stadhuis is een onderdeel van het in 1891 door de gemeente aangekochte gebouwencomplex van het voormalige Jezuïetencollege.

Jesuitenkirche

 

Jesuitenkirche - altaar

 

Jesuitenkirche - vrije vormgeving Pietà

 

 

 

Binnentuin Rathaus

   •     de Liebfrauenkirche
         De Kerk van Onze-Lieve-Vrouw bepaalt op het hoogste punt van de stad samen met de Sint Kastor- en de Sint-Florinuskerk het silhouet van het oude stadscentrum.
         De kerk heeft een westgevel met een dubbeltorenfront, een schip en een iets hoger koor.

Liebfrauenkirche

 

Liebfrauenkirche - interieur

 

Liebfrauenkirche - plafond

   •     de Basilika St. Kastor
         De rooms-katholieke basiliek van Sint Kastor werd gebouwd in de jaren 817-836. De kerk is een meesterwerk van de romaanse architectuur.
         Voor de basiliek ligt de zogenaamde Kastorbron, een stille getuige uit de periode van de Napoleontische oorlogen. De kerk werd op 30 juli 1991 door paus Johannes Paulus II verheven tot basiliek.
         De basiliek is helaas gesloten.

Basilika St. Kastor

 

Basilika St. Kastor

Om 15:45 uur zijn we weer terug op MS Allegro.
We worden opgevangen door hotelmanager Frank met de blijde mededeling dat er tijdens onze wandeling een bevoorrading van het schip heeft plaatsgevonden en dat er dus weer Köstritzer Schwarzbier aan boord is.

We gaan in de salon even controleren of Frank geen grapje heeft gemaakt. Maar nee hoor!

Er is weer Köstritzer Schwarzbier!

Om 18:00 uur wordt er in de salon een afscheidscocktail geserveerd, nemen we afscheid van de kapitein en zijn bemanning en krijgen we informatie over de dag van morgen.
Tenslotte spreekt hotelmanager Frank namens de gehele bemanning en namens reisorganisatie Stip Reizen een afscheidswoordje.

Afscheidscocktail

 

Kapitein en zijn crew

 

Zoon kapitein, kok met zijn vrouw en keukenpersoneel

 

Bedieningsperoneel restaurant

 

Nogmaals bediening

Om 18:30 uur is er Captain's Dinner.

Menu Captain's Dinner

 

Carpaccio

Champignoncappuccino
 

Rosbief met groene pepersaus

Baked Alska

De Baked Alaska wordt op het buffet in het restaurant in plakken gesneden.

Snijden Baked Alaska

Na het diner kunnen we in de salon de stickers voor onze koffers afhalen. Daarop is via een kleurcode het busnummer en de uitstapplaats aangegeven. Als we die op onze koffers plakken hoeven we de koffers morgenochtend alleen maar buiten onze hut op de gang te zetten en hebben we er tot in Utrecht geen omkijken meer naar.

De rest van de avond zorgt entertainer Bob voor muziek in de salon.

naar laatste dag