Tenslotte

In Macedonië, in Bulgarije en in Griekenland wordt erg veel gerookt. Zowel door mannen als door vrouwen. Wellicht daardoor voelde een aantal reisgenoten zich tot die landen aangetrokken. We moesten namelijk heel wat jaartjes in onze gedachten teruggaan om ons rokers onder de reisgenoten te herinneren. Zelfs de reisbegeleider stak zo af en toe wel eens een sigaar(tje) op. Last van dat roken hadden we niet, maar het was toch wel fijn dat op veel bezochte plaatsen duidelijk stond aangegeven dat roken niet was toegestaan.

Verboden te roken

Toen we 36 jaar geleden in Griekenland waren, rookten we af en toe wel eens een sigaretje. Karelia. Wit, want dat was de enige kleur. Nu blijkt er ook blauw te zijn. Het is nostalgie. We roken allang niet meer.

Verbodsbordjes die ons minder aanstonden betroffen het fotograferen. In de meeste kloosters, kerken en musea was zelfs het fotograferen zonder flits niet toegestaan. Het verbod kon een enkele keer worden omzeild door het fotograferen voor de hele groep af te kopen of de 'suppoost' eens vriendelijk aan te kijken, hem een vette knipoog te geven en wat in het offerblok te doen. Ook vonden we dat het boek The icon painting in Macedonia zijn diensten wel zou kunnen bewijzen. Daarom kochten we het. En -het moet worden gezegd- Els fotografeerde ook nog wel eens vóórdat er werd gezegd dat het écht niet mocht.

Niet alleen verboden te fotograferen!

Een woord van dank past zeker reisbegeleider Bart van Mierlo die tijdens de hele reis voortdurend achtergrondinformatie verstrekte en nooit te beroerd was ten behoeve van onze verslaglegging gegevens te herhalen.

Bazar Bitola