GAUDÍ

Antoni GaudíAntonio Gaudí i Cornet is de belangrijkste vertegenwoordiger van het Modernisme, de Spaanse versie van de Jugenstil of Art Nouveau.

Gaudí  werd op 25 juni 1852 geboren in het Spaanse stadje Reus. Zijn jeugd bracht hij niet met leeftijdgenoten door. Dat kwam omdat hij aan reuma leed. Tijdens zijn middelbare schoolperiode schreef hij stukken in de schoolkrant en voor het schooltheater. In 1869 besloot Gaudí in Barcelona architectuur te gaan studeren.

Naast architectuur volgde Gaudí ook colleges filosofie, geschiedenis, economie en esthetiek. Op de opleiding architectuur verwierf hij zowel door zijn instelling als door zijn ontwerpen de naam een eigenzinnig persoon te zijn, van wie men vaak niet wist of hij geniaal was of gek. Gaudí vervulde tijdens zijn studie ook zijn militaire dienstplicht. Dat gebeurde in 1874. Nog voor zijn afstuderen in 1878, werkte hij al met bekende architecten: met Francisco de Paula del Villar aan de bouw van het klooster van Montserrat, met Josep Fontsere aan de versieringen van het park La Ciuttadella in Barcelona en met Joan Martorell Montells, bouwer van de Església de les Saleses.

Gaudí verkeerde na zijn studie in kringen van intellectuelen en ontwikkelde zich tot een liberaal en Catalaans nationalist. Zijn werk kreeg veel aandacht van welgestelde particulieren, die Gaudí veel werk bezorgden. Zijn belangrijkste opdrachtgever werd Eusebi Güell, een katoenindustrieel en liefhebber van architectuur en kunst, die zijn werken opmerkte op de Wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs. Tussen Güell en Gaudí ontstond een levenslange vriendschap. In 1881 kocht de Stichting ter Verering van Sint-Jozef in Barcelona een stuk grond, waarop zij een kerk met bijbehorend complex wilden laten bouwen ter ere van de Sagrada Família, de Heilige Familie: Jozef, Maria en hun kind Jezus. De opdracht ging eerst naar Francisco de Paula de Villar. Deze trok zich echter al snel na het begin van de werkzaamheden terug, omdat zijn ideeën niet overeenkwamen met de ideeën van de opdrachtgever. Joan Martorell Montells kon de leiding overnemen, maar weigerde. Waarom de nog vrij onbekende Gaudí in 1883 de opdracht kreeg, is niet helemaal duidelijk. Na deze belangrijke opdracht begon het katholicisme in zijn leven en werk een steeds belangrijker plaats in te nemen. Naarmate hij ouder werd, begon zijn geloofsbeleving zelfs steeds meer op godsdienstwaanzin te lijken. In 1894 hongerde hij zich bijna dood tijdens de vastentijd.
Vanaf 1883 begon Gaudí aan vele bouwprojecten zoals de Casa Viçens dat een Moorse invloed vertoont door overvloedig gebruik van tegels en ijzerwerk. De Moorse invloeden bleven sterk, maar Gaudí ontwikkelde steeds meer zijn eigen stijl. Naast diverse huizen -Casa's- die Gaudí ontwierp, restaureerde dan wel ombouwde -Casa Calvet, landhuis Bellesguard, Casa Batlló, Casa Milà- ontwierp hij ook vaak zelf het meubilair.

Meubelontwerpen

 

Gegolfd plafond in Casa Milà

 

Bij entree Sagrada Família

 

Sagrada Família - op planten geïnspireerde pinakels van de apsis

Het belangrijkste project in deze jaren was toch wel Parc Güell. Dit park ligt op de Pelada-berg, op een oppervlakte van 15 hectare en Gaudí weigerde het landschap aan te passen. In plaats daarvan heeft hij de kunst zich laten ontwikkelen binnen de bestaande natuur. Vanaf 1906 ging hij zelf in het park wonen met zijn vader en zijn nicht. Kort daarna overleed zijn vader. In 1914 stierven in korte tijd zijn boezemvriend Güell en zijn nicht. Gaudí aanvaardde geen opdrachten meer, richtte zich alleen nog op de Sagrada Familia en trok zich volledig terug uit het wereldlijke leven.

Op 7 juni 1926 werd Gaudí door een tram aangereden en 5 dagen later overleed hij. De omstanders dachten aanvankelijk dat het om een bedelaar ging. Taxichauffeurs weigerden hem naar het ziekenhuis te brengen. Maar bij zijn begrafenis bleek toch zijn roem: de rouwstoet was bijna een kilometer lang en langs de vier kilometer lange route was elke ruimte bezet door belangstellenden. Zijn lichaam werd bijgezet in de crypte van de onvoltooide kathedraal; de paus zelf had hiervoor toestemming gegeven.

Gaudí's belangrijkste werken zijn:
Casa Viçens 1883-1888
Paviljoenen Güell 1884-1887
Palau Güell 1886-1888
College van de Theresianen 1888-1890
Casa Calvet 1898-1900
Landhuis Bellesguard 1900
Parc Güell 1900-1914
Casa Battló 1904-1907
Casa Milà 1906-1912
La Sagrada Familia 1883-1926
Cripta Colònia Güell 1898-1917
Finca Güell 1884-1887
El Capricho 1883-1885
(De verloochening van) Petrus  

Na de dood van Gaudí zijn al zijn werken opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Hij wordt gerekend tot één van de invloedrijkste architecten aller tijden en hij is de eerste kunstenaar sinds Fra Angelico die door het Vaticaan is zalig verklaard.