BEVOLKING

 

Marokko heeft volgens schattingen in 2005 ruim 32,8 miljoen inwoners. Ongeveer 36% daarvan is Berber, 20% is Arabier en 40% is gearabiseerd Berber.
De helft van de buitenlanders (dat zijn er ongeveer 60.000) is Frans. Verder wonen er Spanjaarden en Algerijnen. De Berbers bewonen vooral de gebieden van de Hoge Atlas en de Midden-Atlas en het voorland daarvan. Een klein deel van de bevolking in het zuiden is negro´de: 2.8%. Het aantal joden liep tussen 1969 en 1989 terug van 162.000 tot 30.000.
De bevolking is ongelijkmatig over het land verspreid. Op 1/10 van de oppervlakte leeft 2/3 van de bevolking in het noordwesten en westen van het land. Het dichtst bevolkt zijn de vruchtbare gebieden aan de kust. Door de trek naar de stad neemt de bevolking in de steden jaarlijks met 5% toe. In 2001 leefde 56% van de totale bevolking in steden. In 1960 was dat nog maar 29%.

Marokkanen