GODSDIENST

 

Marokko is een islamitisch land. In het Arabisch betekent islam: overgave. De belijders van de islam worden moslims genoemd. Maar net als in Maleisië en Pakistan zijn de moslims geen Arabieren.
Stichter van de islamitische godsdienst is de profeet Mohammed. Mohammeds missie werd volgens de Koran voltooid met de volgende openbaring: 'Heden heb Ik [Allah] voor u uw godsdienst volmaakt en heb Ik over u mijn gunst voltooid en heb Ik de Islam voor u als godsdienst uitgekozen.'.

gebedshoekje met koran

Binnen de islam bestaan twee hoofdstromingen, die zich met name onderscheiden in de voorgestane staatsvorm: de soennitische islam en de sjiïtische islam.
In Marokko is de soennitische islam staatsgodsdienst.
Binnen de soennitische islam zijn er vier wetsrichtingen. Die zijn gebaseerd op de in verschillende streken ontstane wetstraditie van schriftgeleerden. Daardoor behoren Marokkanen in het algemeen tot een andere wetsrichting dan Turken.
Elke wetsrichting kent ook verschillende theologische posities, waarvan een midden-orthodoxe de meest voorkomende is, maar er zijn ook streng-orthodoxe en vrijzinnige stromingen.
Hieruit blijkt dat er net zomin over dé islam gesproken kan worden als over hét christendom: in beide gevallen is er een behoorlijk grote diversiteit.

De soennitische islam erkende de opvolger van Mohammed als de kalief, of leider van de gelovigen. De kalief werd gekozen door de gemeenschap die behoorde tot de stam waartoe Mohammed had behoord. Dat zijn de Alawieten. Kaliefs waren geen profeten, aangezien Mohammed ‘de Zegel der Profeten’ was, maar zij waren de beschermheren van de traditie, leiders en administrateurs. De soennieten ontwikkelden een rechtssysteem die de shari’a heette. Deze staat centraal binnen de geloofstraditie van de islam. Het kaliefsysteem hield op in 1924, toen het leiderschap overging op regeringen van moslimstaten, op voorwaarde dat deze de shari’a in acht zouden nemen. Nu is 90% van de moslims soenniet.
De shari’a is momenteel onderwerp van debat binnen de islamitische wereld. Sommige geleerden geloven namelijk dat er een herinterpretatie moet plaatsvinden van het rechtssysteem om politieke-, sociale- en economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

De koning behoort tot de Alawieten-dynastie en is dus rechtstreeks afstammeling van de profeet Mohammed. Hij wordt daardoor gezien als de hoeder van de islam. De overheid waakt streng over de geloofshandhaving onder haar onderdanen. 
De soennitische islam kent geen formele geestelijke hiërarchie zoals de rooms-katholieken of de sjiïeten.
Andere religieuze (allochtone) groeperingen worden getolereerd mits en zolang zij zich maar bemoeien met hun eigen zaken en mensen.

Het christendom, met name het rooms-katholicisme, is vooral onder de buitenlanders vertegenwoordigd. Het gaat daarbij overigens maar om 0,16% van de bevolking.
Jood is slechts 0,05% en dat terwijl nog aan het eind van de jaren 40 van de vorige eeuw de joodse gemeenschap in Marokko indrukwekkend groot was en één van de pijlers van de traditie in Noord-Afrika met diepe wortels die tot ver voor de plaatselijke pre-islamitische Berbercultuur teruggingen. Maar sindsdien hebben de meeste joden Marokko verlaten en zijn naar Israël en andere landen als Frankrijk en later Canada geëmigreerd.

biddende joden