MARABOUTS

 

In de islam in West en Noordwest Afrika spelen marabouts een belangrijke rol. Ze worden gezien als tussenpersonen tussen Allah en de mensen. Er worden hen goddelijke en magische krachten toegeschreven. Veel mensen raadplegen deze marabouts om voor zichzelf goddelijke kracht en zegen te ontvangen of om over anderen onheil te laten uitroepen.

AmuletDe marabouts zijn gespecialiseerd in twee vormen van kennis: openbare kennis en geheime kennis.
Marabouts kennen gebeden om een situatie te verlichten of te veranderen. Ook maken zij amuletten. Een leerbewerker maakt het leren omhulsel, waarin de marabout een velletje stopt met heilige woorden, die in een bepaalde situatie van toepassing zijn.
Marabouts vervullen een grote rol bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de mens. Bij geboortes, besnijdenissen, huwelijken en begrafenissen spreken marabouts vraaggebeden uit. Op islamitische feestdagen spreken één of meerdere marabouts lange reeksen zegenwensen uit over de stad of het dorp en de bewoners.

De verjaardag van een marabout wordt gevierd tijdens het moussem feest. Moussem betekent letterlijk 'seizoen'. Het is traditioneel een feest van boeren in Marokko. In de lente en de zomer, als na hard werken de oogst is binnengehaald, vieren zij feest. Het feest dient om de onderlinge verbondenheid en tolerantie te versterken en iedereen uit het dorp doet mee. Bijna altijd is het ook een religieus feest. Het wordt dan gevierd op een begraafplaats. Aan de heiligen die daar begraven liggen, wordt om genezing in tal van situaties gevraagd.
Voor zijn volgelingen is een marabout de spiritueel leider. Hij blijft dat na zijn dood. Om die reden vinden er ook processies naar zijn graf plaats. Een moussem duurt minstens drie dagen en is te vergelijken met een kermis.

Het woord marabout staat zowel voor de persoon als voor zijn graf. De graven worden overigens meestal koubba's genoemd.
De koubba's zijn niet weg te denken uit het Marokkaanse landschap. Omdat marabouts een beter contact met 'boven'  hebben worden koubba's veel bezocht. Men offert er stenen, stoffen of kammen met wat haar aan de marabouts om een magisch contact te leggen.
Sommige koubba's worden specifiek bezocht in geval van onvruchtbaarheid, zowel van mens, dier als gewas, bij oogziekten of als men psychische problemen heeft. Voorwaarde is dan een nacht slapend bij het graf door te brengen: het recept voor de genezing wordt in een droom geopenbaard. Zo'n recept kan bijvoorbeeld de aanbeveling inhouden nog 7 andere graven van heiligen te bezoeken.

In het noorden van Marokko zijn koubba's meestal kleine, witgekalkte gebouwtjes met een koepeldak.
De koubba's van een belangrijke chorfa, een nazaat van de profeet, hebben vaak een piramidevormig dak van groen geglazuurde tegels.
Op sommige begraafplaatsen in het zuiden is een lage rand om het graf de enige aanduiding dat er een heilige begraven ligt.

koubba